Isola A/S,Entrepenøravd

 In Godkjent firma
Firma Isola A/S,Entrepenøravd. Prestegårdskauen 2, 4700 Lillesand
Revisjons firma Elkem Solar AS(på vegne av Elkem enheten på Fiskaa Insustriområde)
Godkjent dato 27.06.2012
Godkjenning utgår 26.06.2015
Status Godkjent
Hjemmeside http://www.isola.no
E-post kai.joerstad@isola.no
Planlagt rev. dato 26.06.2015
Antall avvik Ingen avvik. 2 forbedringsforslag fremmet.
Frist for avvik  
Avvik Ingen avvik. 2 forbedringsforslag fremmet.
Sist oppdatert 29.06.2012 14:33

Kommentar:

Revidert av Xstrata Nickel i 2001 og 2004. Revidert av Elkem Solar i 2009 og 2012.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search