IK-Team sin opprinnelse og hensikt

I 1997 opplevede Huntonit AS at en leverandør hentet avfall og fakturerte virksomheten for bortkjøring, for deretter å dumpe avfallet i en av landets beste lakseelver. Dette fikk selvfølgelig store konsekvenser og ga Huntonit AS en utfordring i forhold til omdømme.

Transportøren fikk selvfølgelig sin straff, men dette ga grobunn for et viktig samarbeid, som mange år senere fortsatt er relevant når prosessindustrien skal utpeke og kvalitetssikre sine underleverandører.

IK-team Sørlandet: Er en samarbeidsgruppe mellom fem store virksomheter i Kristiansand og Vennesla;

  • Elkem Fiskaa AS
  • Elkem Solar AS
  • Glencore Nikkelverk AS
  • Huntonit AS
  • Hydro Vigelands Brug AS

Revisjons- og godkjenningsprosessen: IK-team har sammen utarbeidet en felles sjekkliste og tilsynet foregår gjennom et stedlig dokumentert ½-dags tilsyn. På denne måten blir det avklart om det er samsvar mellom dokumentasjon som foreligger og det realiteten er. Kommer ikke underleverandøren gjennom nåløye og de ikke er i stand til å bli godkjent i løpet av kort tid, da tas de av listen over godkjente leverandører og risikerer å miste oppdrag hos de fem aktørene. Så dette kan fort være vinn eller forsvinn! Blir de godkjent, er de godkjent for de neste tre til fem år, men får en av de fem aktørene mistanke om at alt ikke er i orden, kan underleverandøren bli revidert på nytt, til tross for at godkjenningsperioden ikke har utløpt. Tre til fem underleverandører blir hvert år revidert av hver av aktørene, og erfaringen så langt har vært positiv. For det første er det en tidsbesparelse for den enkelte aktør og for det andre vet underleverandørene at de vil bli sett i kortene.IK Team har utarbeidet vårt eget nettsted med egne muligheter for å logge inn. Her ligger all nødvending dokumentasjon som man trenger for å gjennomføre tilsynet. På denne måten sikrer vi i nettverket at tilsynet gjøres likt, uansett hvem som er den utførende part.

Organisering: IK-team møtes to ganger i året, hvor vi systematisk sjekker listen og status for alle underleverandører. Ledelsen av nettverket går på rundgang, for to år av gangen. Så langt har det vært mange av de samme ressursene fra de respektive aktørene som sitter i nettverket, noe som er med på å gi tilstrekkelig kontinuitet og forståelse for nettverkets formål.

Hensikt: Bakgrunnen for samarbeidet har hjemmel i internkontrollforskriften om at virksomheter skal kontrollere og godkjenne underleverandører. Oss fem virksomheter har tilsammen ca. 40 underleverandører som to eller flere av virksomhetene benytter. Dette kan være alt fra transportører, prosesspersonell til utstyrsleverandører. Fremfor at hver og en underleverandør skal bli kontrollert på de samme punktene fem ganger, blir de revidert og godkjent hvert tredje til femte år av en av de fem aktørene. Hvem som reviderer hvem, er noe som går på rundgang mellom oss fem aktører. Er det en underleverandør som kun brukes av en part, skal den enkelte aktør selv ta ansvaret å godkjenne denne underleverandøren.

Start typing and press Enter to search