Bakgrunnen for samarbeidet er pålegget i Internlovforskriften om at bedrifter ved innleie av firmaer skal påse og kontrollere at firmaene har etablert et system for internkontroll etter gjeldende forskrift.
IK-Team Sørlandet

LES MER

LES MER

Etablere felles og entydige prosedyrer for revisjon. Fra første kontakt til godkjenning foreligger. Spore innleiefirmaer til økt innsats innenfor internkontroll.
For sikkerhetens skyld

LES MER

Bakgrunnen for samarbeidet er pålegget i Internlovforskriften om at bedrifter ved innleie av firmaer skal påse og kontrollere at firmaene har etablert et system for internkontroll etter gjeldende forskrift.
Kvalitetskontroll

LES MER

Medlemsbedriftene av IK-team skal, under ellers tilnærmet like forhold, velge innleiefirmaer som er godkjent i henhold til våre prosedyrer eller som står på listen ”under revisjon/planlagt revisjon” og har akseptert revisjon hvis de ellers kan levere de samme tjenster.
Medlemsbedrift!

IK-Team Sørlandet

IK-team Sørlandet ble stiftet i høsten 1997. Dette er en samarbeidsgruppe mellom 5 store bedrifter i sør:

Elkem Fiskaa AS

Elkem Solar AS

Glencore Nikkelverk AS

Huntonit AS

Hydro Vigelands Brug AS

Her finner du en kort presentasjon om hvem vi er.

Hensikt

Bakgrunnen for samarbeidet er pålegget i internlovforskriften om at bedrifter ved innleie av firmaer skal påse og kontrollere at firmaene har etablert et system for internkontroll etter gjeldende forskrift.

Etablere felles og entydige prosedyrer for revisjon. Fra første kontakt til godkjenning foreligger. Spore innleiefirmaer til økt innsats innenfor internkontroll.

Start typing and press Enter to search